تاریخچه ایران برنز استیل

دهه 40

تاریخچه این شرکت به سال 1346 باز می گردد که در ابتدا به نام صنایع آبکاری بهمن در زمینه تولید دستگیره کابینت تلویزیونی وآبکاری سایر یراق آلات مشغول بوده است.


دهه 50

ولید این نوع دستگیره ابتدا با قالبهای ماسه ای وبه صورت ریختگی انجام میشد. با افزایش تقاضا این کارخانه به تولید انواع دستگیره و پلاک درب،کمدی،جالباسی، وسایریراق آلات با نام BRONTEEL می پردازد و درسال1354 نام و آرم BRONTEEL ثبت می گردد .


دهه 60

با گسترش حجم تولیدات آقای عنایت الله نکوروح در سال 1364 اقدام به تشکیل و ثبت شرکت کارخانجات ایران برنز استیل با هدف گسترس و ارتقاء کمی وکیفی در تولید دستگیره پلاک و یراق آلات می نمایند.